POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII.

Poniższa polityka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookie i podobnych technologii w związku z korzystaniem przez Państwo ze strony internetowej www.zakladpogrzebowykaptur.pl oraz profilu w mediach społecznościowych web.facebook.com/zakladpogrzebowykaptur.

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Pogrzebowy KAPTUR Justyna Kaptur-Darcz z siedzibą w Nowym Tomyślu,          ul. 3 Stycznia 2, 64-300, NIP: 7881891390, REGON: 302425361, e-mail: info@zakladpogrzebowykaptur.pl.

Państwa dane są przetwarzane w celu:

- podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

- zawarcia i realizacji umowy,

- rachunkowym, księgowym i archiwalnym,

- statystycznym i analitycznym,

- ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

- marketingu oraz remarketingu własnych usług i produktów.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO czy też wyrażona zgoda na stosowanie plików cookie i podobnych technologi.

Pamiętaj! Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do pełnej i prawidłowej realizacji usługi.

 

Dane niezbędne do realizacji usługi:

- imię i nazwisko,

- wskazane przez Ciebie adresy np. adres rozliczeniowy, zamieszkania czy też adresy wykonania usług,

- numer telefonu,

- adres poczty elektronicznej,

- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

 

Dane internetowe:

- adres IP,

- rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki,

- zanonimizowane dane demograficzne oraz geolokalizacji,

- język,

- odwiedzane miejsca,

- źródła wejść, czas wizyt oraz Twoją aktywność na zarządzanych przez nas stronach internetowych.

 

Inne dane, które dobrowolnie Państwo przekazali za pośrednictwem wskazanych środków poniżej.

Część danych gromadzonych jest automatycznie w wyniku Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych. Dla celów marketingowych i remarketingowych zbieramy dane za pośrednictwem Facebook Manager, Google Analytics czy Google Ads na podstawie wcześniej uzyskanej zgody. Więcej szczegółów dot. tego zagadnienia znajdziesz w części dot. Stosowanie plików i innych technologii.

Ponadto gromadzenie danych następuje za pośrednictwem poczty e-mail, formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych stronach www, profilach w mediach społecznościowych, aplikacji ułatwiających komunikację takich jak np. Messenger.

Dane potrzebne do realizacji i wykonania zleconych usług będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich realizacji oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Pamiętajcie również, iż obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek dłuższego ich przechowywania np. do realizacji celu rachunkowego, księgowego i archiwalnego.

Natomiast szczegółowe informacje dot. przechowywania danych internetowych znajdą Państwo w części opisującej  Stosowanie plików i innych technologii.

Przekazujemy dane podmiotom, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartych umów. Jakie dane udostępniamy?

Dane, które są niezbędne do realizacji celów np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi technologiczne w tym IT, firmom kurierskim czy firmie księgowej. Pamiętajcie Państwo, iż Wasze dane mogą być także przekazane instytucjom i organom państwowym.

Prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, otrzymania kopii. ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzyskanej wcześniej zgody oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane, które są niezbędne do realizacji, wykonania umowy i przedawnienia się roszczeń z tytułu jej zawarcia czy też umożliwiające wywiązanie się przez nas z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane gromadzimy?

Państwa dane są gromadzone w następujący sposób.

Państwa dane nie będą przetwarzane dłużej niż jest to wymagane do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

 

Komu przekazujemy zebrane dane?

Posiadają Państwo następujące prawa.

Jakie dane nie zostaną usunięte?

STOSOWANIE PLIKÓW I INNYCH TECHNOLOGII.

Cookie to niewielkie pliki zawierające elementy tekstu, który przeważnie składa się z liter i cyfr. Są one zapisywane na urządzeniu, które użytkownik wykorzystuje do przeglądania witryn internetowych np. komputer, laptop, tablet lub smartfon. Za ich pośrednictwem zbierane są dane między innymi o częstotliwości odwiedzania witryny, aktywności w obrębie witryny oraz skuteczności emitowanych reklam.

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie, które są konieczne, wpływają na funkcjonalność i wydajność, pozwalają na prowadzenie analiz i kierowanie reklam. Gromadzimy oraz przechowujemy zapytania http adresowane do naszych serwerów. W tym przypadku są to m. in. informacje o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP urządzenia, z którego kierowano zapytanie, ilość danych wysłanych przez serwer, czas nadejścia oraz informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie zapytania.

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i rozwój naszych witryn internetowych, pomoc w odszukaniu właściwych treści oraz kierowania odpowiednich reklam.

Stosując pliki cookie nie wykorzystujemy danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika. W celu optymalizacji witryn oraz w celu analitycznym i kierowania reklam wykorzystywane są anonimowe dane dotyczące aktywności w witrynie, geolokalizacji (tj. miejscowości), anonimowe dane demograficzne użytkowników (np. wiek, płeć) oraz zapytania http adresowane do naszych serwerów.

Pliki cookie “tymczasowe” przechowywane są wyłącznie przez okres przeglądania Internetu. Tracą one ważność i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookie “trwałe” pozostają na urządzeniu nie tracąc ważności po zamknięciu przeglądarki internetowej. Czas pozostania na urządzeniu różni się w zależności od pliku cookie.

Użytkownik przeglądając nasze witryny  może otrzymać pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich np. Google, Facebook.

Więcej informacji na temat tych cookie możesz znaleźć na stronach internetowych wskazanych podmiotów trzecich:

- Google,

- Facebook.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna. Poniżej przedstawiamy tryb postępowania dotyczący zmian ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

- Microsoft Edge,

- Internet Explorer,

- Mozilla Firefox,

- Chrome,

- Safari,

- Opera.

 

Urządzenia mobilne:

 

- Android,

- Windows Phone,

- Blackberry,

- Safari.

Co to są pliki cookie?

Wykorzystujemy różne pliki cookie oraz zapytania adresowane do naszych serwerów.

Dlaczego stosujemy pliki cookie?

Jakie dane wykorzystujemy?

Jaki czas pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu?

Stosujemy pliki cookie podmiotów trzecich.

Do Twojej decyzji należy akceptacja plików cookie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Zakład Pogrzebowy Kaptur - Nowy Tomyśl

Zakład Pogrzebowy KAPTUR

Justyna Kaptur-Darcz

Oddział Nowy Tomyśl

ul. 3 Stycznia 2,

64-300 Nowy Tomyśl

tel./fax. 61 44 25 287

telefony 24h

tel. 602 740 129

tel. 606 765 925

Oddział Zbąszynek

ul. Wojska Polskiego 15

24h tel. 511 400 166

Oddział Zbąszyń

ul. Rynek 17

24h tel. 511 400 166

Copyright © 2024, Zakład Pogrzebowy KAPTUR Justyna Kaptur - Darcz. Polityka Cookie.

KAPTUR